Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår – A EVENT AS
A EVENT AS – www.hoppeslottutleie.no
Hegdalringen 25
3261 Larvik
NORGE

Orgnr: 989 058 509 MVA
Tlf: 94 82 84 82
DNB KONTONR: 1638.25.29735
Vipps: #71415

Utleie vilkår:
Vi leier ut Hoppeslott, Oppblåsbare aktiviteter, spill og leker, Blikkfang, Maskot og Kostymer, Popcorn og Sukkerspinnmaskiner, Telt og bord fra vårt lager i Larvik.
Vi selger også ballonger og ballongoppsatser etter bestilling.

Bestilling:
På grunn av stor pågang kan vi dessverre ikke ta imot bestillinger via tlf eller e-post.
Alle priser er inkludert mva. og forutsetter at man henter og leverer varene selv.
Ønsker du levering/henting? Se priser nedenfor.
Prisene er oppgitt for en bookingperiode (1-3 døgn). For eksempel tirsdag kl 15.00 – fredag kl 12.00 eller fredag kl 15.00 – man kl 12.00.
Med bookingperiode menes ønsket levering/avhenting og retur dato. Pris utover denne leieperioden beregnes automatisk ved bestilling.
Eventuelle tillegg/endringer bør foretas i god tid og senest to dager før levering/hente selv dato.
En ikke-bekreftet endring er dessverre ikke registrert av oss.
Skadet eller bortkommet materiell blir belastet leietaker.
Ved avbestilling inneværende uke faktureres leietaker 50% av bestillinger som inkl frakt & 50% av hente selv ordre.
Bestillinger gjøres til/som privatperson , ikke bedrift/foreninger.
Alle bestillinger reserveres på nettsiden, bekreftes av A EVENT, betales av kunde med Vipps eller kort (bankaxept) i forkant av henting av bestilling for å regne bestillingen som bekreftet. Alle bestillinger regnes som bekreftet etter betalingen er gjennomført av kunde.
Kunden kan bli pålagt for ekstra leietid, ved for sen innlevering etter avtale.
Vi leier ikke ut festeanordninger, tau, skjøteledninger, forgreinere til bruk av utleid utstyr, det må utleier stå for selv.
Hoppeslottvifter må stå på egen kurs fra 10 amp – 16.amp.

A EVENT/ Eventmarked.no fraskriver seg fullt og ethvert ansvar så lenge utstyret er på utleie og betjenes av andre. Sikkerhet, utstyret skal brukes etter sikkerhetsinstruks vedlagt produktet.
A EVENT fraskriver seg ansvar for slitasje/skader/riper som kan oppstå ved bruk av utstyr i utleiers hjem/hage/biler etc.
Lest og bekreftet/_/

Behandling av Leid utstyr:
Ubrukt utstyr belastes på lik linje som brukt utstyr.
Utstyret skal leveres i samme stand/måte som det ble utlevert av A EVENT AS.
– Hoppeslott, oppblåsbart utstyr pakkes riktig sammen og pakkes like lite som det ble levert ut.
Utstyret skal pakkes på riktig måte etter vedlagt instruks og det skal passe innenfor et område på 80 x 120 cm (en europall/fallmatten)
Ved utstyr som blir vått pga regnvær skal leietaker få utstyret tørket. Om det ikke er 100% tørt så er leietaker pliktig å informere utleier om dette. Dersom dette ikke blir informert og det kommer skader på utstyret, så blir leietaker ansvarlig for å erstatte skadene.
Har utstyret blitt skittent av sand, jord ved bruk ute skal utstyret vaskes over og tørkes etter bruk før det leveres inn til utleier.
Utstyret skal pakkes på samme måte som det ble det utlevert.

Er utstyret ikke pakket etter instruks eller vasket etter bruk vil det belastes ompakkingsgebyr og vaskegebyr. Se nedenfor for pris.

– Popcorn og Sukkerspinnmaskiner skal være rengjort etter bruk.
Er utstyret ikke pakket etter instruks eller vasket etter bruk vil det belastes ompakkingsgebyr og vaskegebyr. Se nedenfor for pris.

Leietaker er forpliktet til å erstatte alle skader/defekter som har oppstått på utstyret hvis feilen skyldes leietakers bruk/feil bruk, eller andre gjesters/artisters uansvarlige opptreden. Unntak ved teknisk svikt i utstyr som ikke skyldes leietaker eller selve bruken av utstyret
(Lageransvarlig hos A EVENT vil avgjøre dette)
Skader/defekter på utstyr vil bli fakturert etter våre timepriser for service (550 kr pr time +mva),
pluss deler/verkstedmateriell. Hvis utstyret ikke lar seg reparere må dette erstattes av leietaker (da som regel inn-/gjenkjøpsverdien av utstyret).
Ved teknisk feil på A EVENT AS sitt utstyr kan ikke A EVENT AS holdes økonomisk ansvarlig ved eventuelle forsinkelser eller avlysning. A EVENT AS vil i disse tilfeller gjøre sitt beste for at arrangementet skal gjennomføres og vi har reserveløsninger som gjør at vi raskt kan få levert tilsvarende utstyr.
Leid utstyr som ikke virker, må varsles FØR arrangementets start på vår telefon. Dette er helt avgjørende for eventuelt avslag i leieprisen.
Leietaker må levere leid utstyr i rengjort stand (slik det var da det ble leid).
Priser på ompakking og Vaskegebyr inkl MVA:
Ompakking gjelder: Ikke pakke etter instruks, ikke brettet vaktvester, kveilet kabler, tau, mangelfull bruk av strammeband og lignende.
Vaskegebyr gjelder: Ikke vasket etter instruks, utstyr og single deler, søl med jord, sand, olje, popcorn, salt, sukker og lignende.
Ompakkingsgebyr lite hoppslott: 650 kr
Ompakkingsgebyr større hoppeslott: 1150 kr
Vaskegebyr Hoppeslott: 1150 kr
Vaskegebyr Popcorn/Sukkerspinnmaskin: 650 kr
Ødelagt utstyr belastes etter sats.

Jeg bekrefter med dette å ha lest og gjort meg kjent med vedlagt(e) instrukser for sikkerhet, pakking og tilsvarende for utstyret. 

Forsikring
Leietaker står ansvarlig for forsikring av utstyret fra avreise fra A EVENT AS sitt lager og til det er returnert uavhengig av hvem som transporterer utstyret (unntak hvis A EVENT AS leverer/henter).
Leietaker plikter å påse at leid utstyr ikke blir utsatt for tyveri, hærverk eller lignende. Hvis så skulle skje, så er leietaker erstatningsansvarlig. Utstyret er forsikret for tyveri, og det vil det påløpe egenandel inntil kr. 10.000,-. Ved skade på leid utstyr så er leietaker erstatningsansvarlig, da dette vanligvis ikke dekkes av forsikringen (kan vurderes av forsikringsselskap).
Utstyret må være innelåst og alle vinduer forsvarlig lukket for at forsikring skal være gyldig.
Utstyret må oppbevares innendørs (ikke i bil), og ikke stå synlig fra vinduer.

Skade på personer / andre gjenstander

A EVENT AS har ikke ansvar for skrubbskader eller andre helseskader som kan oppstå ved bruk av leieobjektene. A EVENT AS har ikke ansvar for skader på materiell eller personer som følge av feil bruk av utstyr, eller feilmontering.

Hente selv:
Leieutstyret utleveres fra kl 12.00 første leiedag og skal være oss i hende senest kl 12.00 siste leiedag.
Våre virke/-åpningstider i høysesong er mandag-fredag kl 09.00-17.00 Lørdag og Søndag stengt.
Ordinær åpningstid er mandag – fredag kl 08.00-16.00
Leietaker som henter selv, forplikter å returnere til avtalt tid, dersom dette ikke overholdes vil leietaker bli belastet for en ekstra leieperiode. 
Utstyr skal leveres tilbake i samme stand som det ble hentet.
NB! VI HAR KUN TIMEAVTALER OM HENTING/LEVERING!

Frakt:
Vi kan levere innenfor tidsrammene 09-17 etter avtale.
Merk at tidsrammene er veiledende og forsinkelser kan oppstå. Retur avtales med sjåfør.
Fraktpriser gjelder for Larvik/Porsgrunn/Sandefjord/Tønsberg Maks 30 min én vei.
For ordre under 2000:- koster frakt 400:- t/r.
For ordre over 2000:- koster frakt 20% av leiesummen t/r.
Prisene forutsetter enkel levering & henting.
Utenfor høysesong ved større ordre kan det være at vi har mulighet å levere til avstander utover dette. Kontakt oss da for pris.
Ved montering av alle rammetelt blir det brukt barduner som slås ned i jorden for å sikre teltet; 
gi beskjed i god tid dersom dette av ulike årsaker ikke er mulig.

KONTANT BETALING
F.o.m 1.1.18 tar vi ikke lenger i mot kontanter men tilbyr i stedet betaling via VIPPS eller kort (Bankaksept)

Klage på leid utstyr
Leietaker kan ikke gjøre fradrag eller fremsette motkrav i det totale vederlag, såfremt fradraget / motkravet ikke er skriftlig erkjent eller rettskraftig avgjort.
Leietaker må sende e-post eller ringe umiddelbart når en feil oppdages, hvis det skal fremsettes motkrav eller det skal klages på leid utstyr eller utført tjeneste fra A EVENT AS.
Leid utstyr som ikke virker, må varsles FØR arrangementets start på vår telefon.

Fremleie / besiktigelse av utleid utstyr
Fremleie er ikke tillatt. Leietager kan innhente skriftlig tillatelse fra A EVENT AS i spesielle tilfeller, ellers skal leietakers navn (juridisk ansvarlig) fremkomme på kontraktens forside. A EVENT AS kan når som helst (også på kort varsel) komme og besiktige utleid utstyr på oppgitt utleiested.